اخبار دوربین مداربسته

تاثیر IDEMIA در فناوری اثر انگشت نهفته


IDEMIA می‌گوید دقیق‌ترین الگوریتم‌ها را روی مجموعه داده‌های اثر انگشت و کف دست در آخرین آزمایش‌های تکمیلی موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) ارزیابی فناوری‌های اثر انگشت پنهان (ELFT) ارائه می‌کند.

NIST ELFT معیار مرجع جهانی برای شناسایی اثر انگشت نهفته و اثر کف دست است.

این فناوری محک برای شناسایی اثر انگشت نهفته و اثر کف دست پنهان موجود در صحنه های جرم استفاده می شود.

آزمایش‌های اولیه که در ماه اکتبر انجام شد، نشان داد که الگوریتم‌های IDEMIA برای ارائه عملکرد دقیق مجموعه داده‌های اثر انگشت و اثر کف دست بهترین هستند.

آزمایش‌های اولیه توانایی تطبیق اثر انگشت را با استفاده از تصاویر پنهان، با یا بدون ویژگی‌های متخصص پزشکی قانونی مانند جزئیات¹ ارزیابی کردند.

آزمایش های تکمیلی نتایج را تنها با استفاده از ویژگی های متخصص نشان می دهد. آنها تأیید می کنند که فناوری IDEMIA برای مطابقت های مبتنی بر تصویر اثر انگشت و مبتنی بر ویژگی مؤثرترین و قابل اعتمادترین فناوری است.

در حالی که ویژگی‌های اثر انگشت پنهان صحنه جرم چالش‌برانگیزترین هستند زیرا اغلب ناقص یا بی کیفیت هستند، IDEMIA عملکرد بهتر خود را در این آزمایش‌ها با 2 تا 5 برابر خطای کمتر از الگوریتم‌های رقابتی در بیشتر مجموعه‌های داده تایید می‌کند.

ما به ویژه به نتایج این آزمایشات تکمیلی افتخار می کنیم. آنها توانایی IDEMIA را برای رهبری دائمی با ارائه دقیق ترین الگوریتم ها در مجموعه داده های اثر انگشت و کف دست نشان می دهند. ژان کریستف فوندور، مدیر ارشد فناوری IDEMIA، گفت: این در راستای تعهد طولانی مدت و مداوم ما برای ارائه بهترین سیستم‌های موجود در بازار به آژانس‌های مجری قانون در مأموریت حیاتی است.

¹ به نقاط طرح خاصی در اثر انگشت اشاره دارد که شامل ویژگی هایی مانند انشعاب برآمدگی یا انتهای برآمدگی است.

منبع