اخبار دوربین مداربسته

مقر جدید SALTO Systems SE Asia


SALTO Systems از دفتر مرکزی منطقه جنوب شرقی آسیای جدید خود و مرکز XSperience در سنگاپور رونمایی کرد.

در سنگاپور، SALTO به بیش از 500 مشتری در مهمان نوازی، فضاهای کاری، امکانات آموزشی و صنایع تجاری خدمات می دهد.

مرکز 800 فوت مربعی XSperience، به عنوان بخشی از دفتر مرکزی بزرگتر 3000 فوت مربعی، به عنوان یک نقطه تمرکز تعاملی برای شرکای تجاری و کاربران نهایی خواهد بود تا اولین بار مدیریت ساختمان هوشمند و فناوری قفل الکترونیکی نسل بعدی SALTO Systems را تجربه کنند. دست

تصویر: مرکز جدید XSperience سنگاپور SALTO Systems.

مرکز XSperience گواهی بر شناخت ما از اهمیت منطقه جنوب شرقی آسیا است. ما معتقدیم که تجربه محصول کلیدی برای پیمایش تنوع فرهنگی غنی آسیای جنوب شرقی است. آنچه بیش از همه مهم است ایجاد یک تجربه مثبت برای کاربران نهایی ما است – تجربه ای که فراتر از زبان و فرهنگ است. این یکی از دلایل کلیدی برای توسعه مرکز XSperience ما است.

منبع